Ont i ryggen? 5 ORSAKER ATT TÄNKA PÅ

1. Stillasittande

De flesta vet säkert om att vi löper risk att skada ryggen vid över belastning, men något vi vanligtvis inte tänker på lika ofta är att ”underbelastning” kan vara minst lika farligt.  Fysisk inaktivitet i form av stillasittande försvagar ryggmusklerna och därmed hämmas dess funktioner. En stillasittande livsstil innebär även en minskad produktion av endorfiner som är viktiga för att vi ska kunna uppleva välbehag. På det hela taget blir stillasittandet en ond cirkel då den försvagade muskulaturen orsakar smärta, samtidigt som bristen på endorfiner gör att vi upplever smärtan som mer intensiv. Ta hand om din rygg, den ska vara med dig livet ut. Undvik passivitet och fastna inte hemma i tv-soffan eller i kontorsstolen på jobbet. Försök ta dig ner till gymmet eller använd dig utav en bärbar träningsband set som du kan ta med dig till jobbet eller vid resa, men om inte det lockar går det lika bra med en promenad runt kvarteret.  

2. Monotona rörelser

Oavsett om du sitter vid kassan i en butik, kör yrkesmässig trafik eller knappar på ett tangentbord hela dagarna så är vi alla mer eller mindre låsta i våra rutinmässiga rörelsemönster. En vanlig missuppfattning är att det främst är tunga lyft som är skadliga, men även lätta rörelser är farliga ur belastningssynpunkt då de är repetitivt utförda med hög hastighet under längre perioder. Det optimala för hälsan är att utföra så varierade arbetsmoment som möjligt eftersom musklerna i annat fall inte hinner återhämta sig och därmed ger upphov till belastningsskador. Lätta rörelser kan till och med vara mer riskfyllda än tunga lyft eftersom den person som utför dem inte känner av att den är utsatt för överbelastning. Medan det i samband med tyngre lyft oftare uppstår naturliga pauser på grund av den fysiska ansträngningen.

 

3. Dålig hållning

Ryggradens primära funktion är att fördela kroppens tyngd så jämnt som möjligt längs dess diskar och leder. En dålig hållning leder till en ojämn belastning av diskarna och orsakar därav smärta i ryggen. Även nervtrådar från hjärnans nervsystem löper längs ryggraden och fungerar som en ledning som hjärnan utnyttjar för att skicka signaler till kroppens muskler. För att uppnå en så rak hållning som möjligt är en allsidig träning att föredra, just därför att varenda liten muskel i vår kropp bidrar till att hålla vår kropp upprätt. En ensidig träning å andra sidan bidrar till muskulär obalans. Det vill säga att vissa muskler i kroppen blir överutvecklade i proportion till andra som blir underutvecklade och därmed resulterar i en dålig hållning och ryggvärk. Utöver den fysiska hälsan är en god hållning förknippat med en sund psykisk hälsa och ett allmänt högre välbefinnande. Inte nog med att psykiskt friska personer generellt har bättre hållning så tyder även forskning på att en rak hållning förbättrar vårt befintliga mentala tillstånd. Hur vi uppenbarar oss fysiskt är oftast en reflektion av hur vi känner oss på insidan.

4. Tunga lyft

Generellt så är en stark rygg förknippat med en frisk rygg men självklart finns det tunga lyft som är rent utsagt farliga för våra ryggar. Skaderisken är som störst då vi är utsatta för stress av något slag. Inom fysiska arbeten som omfattar tynga lyft är det inte ovanligt att medarbetarna upplever tidspress och därför slarvar med hur lyften utförs. Kanske böjer man inte ordentligt på knäna, spänner inte bålen tillräckligt, eller kröker ryggen istället för att upprätthålla en så rak hållning som möjligt. Faktorer som konkurrens, vinnarinstinkt, grupptryck eller ett upplåst ego kan leda oss till att lyfta tyngre än vad vi egentligen klarar av, med en förhöjd skaderisk som följd. Enligt evolutionen är det en mänsklig instinkt att alltid vilja utvecklas och testa våra gränser men när det handlar om tunga lyft så är det en god idé att ha en långsiktig utvecklingsplan. Eftersträvar vi för höga mål under för kort tid hinner inte kroppen anpassa sig till den höga belastningen och vi bryts ner istället för att bli starkare.

5. Åldrande ryggrad

I takt med att vi blir äldre sker en hel del förändringar i våra kroppar och inte minst så i vår ryggrad. När vi åldras blir skelettbenen skörare samtidigt som ryggkotorna komprimeras och ger upphov till en ”böjd rygg”. En böjd rygg leder i sin tur till att andningsorganen inte fungerar optimalt och skapar vanligtvis muskulär obalans som bidrar till en allmänt nedsatt fysisk funktionsförmåga. En annan orsak till att det med åren blir svårare att upprätthålla en rak ryggrad är det faktum att muskelmassan minskar avsevärt då vi blir äldre. Hos många äldre minskar även flexibiliteten i ryggraden vilket leder till stelhet och smärta i ryggen. Därför är det viktigt att vara fysiskt aktiv i form av promenader eller stretching upp i så hög ålder som möjligt för att förebygga en sund rygghälsa.

Bästsäljare - ryggvärk

Sale Off
Ländryggsträckare - Stabil Posture
375 kr275 kr
Sale Off
Hållningsväst Stabil Vit - Stabil Posture
630 kr441 kr
Sale Off
Ryggbälte - Active - Stabil Posture
449 kr

Leg. Sjukgymnast sen 1987. Specialiserad inom långvarig smärta och idrottsmedicin. Vidareutbildad inom Ortopedisk manuell terapi och aktiv tävlande i styrkelyft.

Ann Jonsson